//Business Controlling

Controlling, Commercial
and Business Controlling

Analiza proceselor de management financiar si realizarea de propuneri de optimizare;

Realizarea de analize de cost pentru procesele si serviciile companiei; Coordonarea activitatii de bugetare si planificare strategica a resurselor financiare urmarind respectarea business plan-ului organizational;

Elaborarea de rapoarte si analize prin auditarea activitatii curente si propunerea de solutii de imbunatatire a productivitatii si eficientei companiei;

Stabilirea centrelor de profit si costuri, a categoriilor de cheltuieli, procedurile de alocare a veniturilor si costurilor; Construirea si actualizarea sistemului de indicatori de performanta pe produs si sistemului de culegere, prelucrare, agregare si raportare a datelor primare.

Awesome Image

Ce facem pentru compania ta?

Determinarea celei mai potrivite metode de calculatie a costurilor, stabilire procedurilor de calculatie, monitorizarea procesului si imbunatatirea permanenta a sistemului de calculaltie astfel incat sa sprijine procesul decizional.

  • • Analiza KPI’s
  • • Rapoarte vânzări
  • • Master Data
  • • Analize complexe
  • • Business-cases pentru procesul de luare a deciziilor
  • • Dezvoltare si implementare de programe financiare si alte proiecte strategice
  • • Control intern, implementare si respectare proceduri companie
  • • Colaborare cu alte departamente pentru un proces continuu de imbunatatire a rezultatelor si acuratete a datelor
  • • Planificare bugetara anuala
  • • Forecast trimestrial
  • • Proiectie cash flow
  • • Analiza investiții
  • • Business plan
  • • Inchidere de luna respectand procedura companie, grup
  • • Pregatire rapoarte financiare lunare
  • • Profit&Loss (Cont de profit si pierdere)
  • • Cash flow
  • • Balance Sheet (Bilantul)
  • • Prezentari catre management sau catre banci
  • • Analiza rezultat actual versus buget si versus anul anterior, indicând acțiuni corective si furnizând suport managementului pentru implementare
  • • Asigura calitate si control asupra tranzacțiilor financiare si contabile: Clienți, Furnizori, contabilitatea costurilor, a stocurilor, recunoașterea veniturilor
  • • Aplicare IFRS16
  • • Raportare IFRS

Manager financiar

Telefon

0722654526

Program

Ore de lucru

Luni - Dum: 8:00 - 20:00